Σταυρολεξίες

Σταυρολεξίες

Παίξε ΣταυροΛεξίες με πραγματικούς αντιπάλους στα Ελληνικά! Οι 'ΣταυροΛεξίες του Zoo.gr' είναι ένα multiplayer παιχνίδι λέξεων στο οποίο παίζουν 2 παίκτες ταυτόχρονα. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να σχηματίζετε έγκυρες λέξεις οριζόντια ή κάθετα με βάση κάποια από τα 7 γράμματα που έχετε στο κάτω μέρος της οθόνης.Διαθέσιμο σε:

Μια ματιά στο παιχνίδι

Πώς να παίξετε Σταυρολεξίες

Οι ΣταυροΛεξίες είναι ένα multiplayer παιχνίδι λέξεων στο οποίο μπορούν να παίξουν 2-4 παίκτες ταυτόχρονα. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να σχηματίζετε έγκυρες λέξεις οριζόντια ή κάθετα με βάση κάποια από τα 7 γράμματα που έχετε στο κάτω μέρος της οθόνης. Η πίστα του παιχνιδιού αποτελείται από 15x15 θέσεις στις οποίες μπορείτε να τοποθετήσετε τα γράμματα. Αυτός που παίζει πρώτος, οφείλει να τοποθετήσει τη λέξη του έτσι ώστε ένα γράμμα να βρίσκεται στο κεντρικό μέρος της πίστας. Οι παίκτες παίζουν κυκλικά και υπάρχει η χαρακτηριστική ένδειξη ενός βέλους που υποδεικνύει ποιος παίκτες παίζει κάθε στιγμή. Έχετε δύο λεπτά για να επιλέξετε τη λέξη που θα τοποθετήσετε στο τραπέζι. Ο συνολικός αριθμός γραμμάτων είναι 103. Μοιράζονται στην αρχή από 7 γράμματα στον κάθε παίκτη και ανανεώνονται αυτόματα όσα γράμματα χρησιμοποιείτε ώστε να έχετε πάντα 7, έως ότου δεν υπάρχουν άλλα αχρησιμοποίητα.

Σημαντική σημείωση:Τις αποδεκτές λέξεις 2 και 3 γραμμάτων μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

Κανόνες δημιουργίας λέξεων & αντικατάσταση γραμμάτων

Μπορείτε να εισάγετε με έγκυρο τρόπο μία νέα λέξη στο τραπέζι, μόνο αν αυτή συνδέεται (έστω και σε ένα γράμμα της) με κάποια άλλη λέξη του τραπεζιού. Πρέπει επίσης, τα γράμματα που τοποθετείτε να είναι όλα σε οριζόντια ή όλα σε κάθετη διάταξη. Αν κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης των γραμμάτων δημιουργούνται περισσότερες από μία νέες λέξεις (οριζόντια και κάθετα), πρέπει όλες οι νέες σχηματιζόμενες λέξεις να είναι έγκυρες. Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε μία υπάρχουσα λέξη, προσθέτοντας ένα ή περισσότερα γράμματα ώστε να δημιουργηθεί νέα έγκυρη λέξη. Σε περίπτωση που η λέξη δεν είναι έγκυρη ή ο τρόπος τοποθέτησης των γραμμάτων δεν είναι σύμφωνος με τους παραπάνω κανόνες θα σας βγαίνει ανάλογο μήνυμα και θα πρέπει να ξαναπροσπαθήσετε μέσα στον επιτρεπόμενο χρόνο. Αν δεν προλάβετε να δημιουργήσετε κάποια λέξη στα δύο λεπτά του χρόνου σας χάνετε τη σειρά σας. Αν δεν μπορείτε να δημιουργήσετε καμία έγκυρη λέξη, πατήστε "Πάσο". Έχετε τότε το δικαίωμα να αντικαταστήσετε όσα γράμματα θέλετε με άλλα, αρκεί να υπάρχει αντίστοιχος αριθμός αχρησιμοποίητων γραμμάτων.

Πόντοι

Κάθε γράμμα έχει μία συγκεκριμένη αξία (1, 2, 4, 8 ή 10 πόντοι) η οποία αναγνωρίζεται ανάλογα με το χρώμα του γράμματος σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει δεξιά του τραπεζιού. Όταν σχηματίζετε μία λέξη, κερδίζετε τους πόντους που προκύπτουν από το άθροισμα της αξίας των γραμμάτων της. Αν κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης της λέξης κάποιο γράμμα βρίσκεται πάνω στην ένδειξη 2Γ ή 3Γ, τότε αυτομάτως διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται αντίστοιχα η αξία του γράμματος στον υπολογισμό των πόντων. Με την ίδια λογική, αν οποιοδήποτε γράμμα της σχηματιζόμενης λέξης βρίσκεται πάνω από την ένδειξη 2Λ ή 3Λ, τότε αυτομάτως διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται αντίστοιχα η αξία ολόκληρης της σχηματιζόμενης λέξης στο υπολογισμό των πόντων. Οι ενδείξεις 2Γ, 3Γ, 2Λ και 3Λ ισχύουν μόνο κατά τον σχηματισμό της πρώτης έγκυρης λέξης. Αν τροποποιήσετε κάποια λέξη που ήδη περιείχε κάποια τέτοια ένδειξη δεν ξαναπαίρνετε το bonus. Αν κατά την τοποθέτηση των γραμμάτων προκύπτουν παραπάνω από μία έγκυρες λέξεις (οριζόντια και κάθετα) παίρνετε τους πόντους από όλες τις νέες σχηματιζόμενες λέξεις μαζί με τα πιθανά bonus από τις αντίστοιχες ενδείξεις. Αν κατά τη διάρκεια ενός παιξίματος κάνετε χρήση και των 7 γραμμάτων που διαθέτετε, τότε πέρα από τους πόντους που παίρνετε με βάση τους πιο πάνω κανόνες, λαμβάνετε επιπλέον 50 πόντους σαν bonus.

×